បើកបញ្ជីមេ

Wiktionary β

ရာဇာဓိရာဇ် အရေးတော်ပုံ

  1. រាជាធិរាជអរេះតៅបុំ