បើកបញ្ជីមេ

ရာဇာဓိရာဇ် အရေးတော်ပုံ

  1. រាជាធិរាជអរេះតៅបុំ