បើកបញ្ជីមេ

အလောင်း မင်းတရားကြီး အရေးတော်ပုံ

អលោង៑ះមង៑ះរាះក្រៃអរេះតៅបុំ