ខ្មែរកែប្រែ

នាមកែប្រែ

Lua error in Module:links at line 203: The first argument to the function language_link must be a table. See Module:links/documentation for more information..

  1. កន្លែងដែលត​ជាប់ពីមាត់ក្អមជាដើមចុះទៅទល់នឹងក្អេង​។

ឯកសារយោងកែប្រែ

  • វចនានុក្រមជួនណាត