សូមជួយដាក់រូប។

Wikipedia-logo.png
វិគីភីឌាមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា

ខ្មែរកែប្រែ

និរុត្តិសាស្ត្រកែប្រែ

មកពីពាក្យ កង្កែប + ប្រុយ > កង្កែបប្រុយ។

នាមកែប្រែ

Lua error in Module:links at line 203: The first argument to the function language_link must be a table. See Module:links/documentation for more information..

  1. ឈ្មោះកង្កែប​មួយ​ប្រភេទ មាឌ​តូច​ដង​ខ្លួន​វែង ជើង​វែង​ៗ, អ្នក​ស្រុក​ខ្លះ​ហៅ កូន​ស្ងើន

ន័យដូចកែប្រែ

បំណកប្រែកែប្រែ

សូមមើលផងដែរកែប្រែ

ឯកសារយោងកែប្រែ

  1. វចនានុក្រមសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជ ជួន ណាត