សូមមើលផងដែរ ក១ ក៥ និង

វិគីភីឌាមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា

ខ្មែរ

កែប្រែ

  1. (ចរាចរណ៍) ប្រភេទបណ្ណបើកបរទោចក្រយានយន្ត[១]
  2. អក្សររៀងដាក់សំគាល់អ្វីមួយ។
  3. (កីឡា) កំរិតប្រកួតកីឡាក្របខណ្ឌ[២]
  4. (សង្គមកិច្ច) កំរិតភាពក្រីក្រ[៣]
  5. (រដ្ឋាភិបាល) សៀវភៅស្នាក់នៅ[៤]

បំនកប្រែ

កែប្រែ

ឯកសារយោង

កែប្រែ