មើលផងដែរ ៖ ខរ

U+1781, ខ
KHMER LETTER KHA

[U+1780]
Khmer
[U+1782]

ខ្មែរ

ការបញ្ចេញសំលេង

អក្ខរាវិរុទ្ធ និងសទ្ទតា
ឡាតាំងយានកម្ម khɑɑ
IPA (បមាណីយ) គន្លឹះ /kʰɑː/


មូលសព្ទ ១

ចុះមកពីអក្សរព្រាហ្មី 𑀔, រួចវិវត្តជាអក្សរបល្លវៈ   ។ សមមូលនឹងអក្សរទេវនាគរី

តួអក្សរ

(ជើង ្ខ)

 1. (ពួក "អ") ព្យញ្ជនៈតួទី ២ វគ្គទីមួយ ជាគូនឹងព្យញ្ជនៈ
  វគ្គ-ក (កណ្ឋជៈ) •
ទម្រង់ដទៃ
 • (អក្សរប្រាយ)

មូលសព្ទ ២

ពីភាសាយួន kho

នាម

 1. បែបនៃការចម្អិនអាហារយឺត ជាម្ហូបប្រៃមានទឹកក្រមៅដោយការដាក់គ្រឿងបង្កើនពណ៌លាយជាមួយ។
   
  ខគោ

កិរិយា

 1. ចម្អិនម្ហូបដែលហៅថា

បំណកប្រែ

មូលសព្ទ ៣

នាម

 1. ឈ្មោះដាវដងវែង មានងៀងនៅខាងខ្នង។
   
  ដាវខ

បំណកប្រែ

 • អង់គ្លេស : glaive

មូលសព្ទ ៤

ពីភាសាសៀម ข้อ (ខ្ច៉)

នាម

 1. ឃ្លាបន្ទាត់ សេចក្ដីមានអត្ថដែលស្រង់រួមចំនួនខ្លីៗ = មាត្រា, ប្រការ
  គម្ពីរប្រចាំថ្ងៃនេះ

ពាក្យទាក់ទង

បំណកប្រែ

នាមរនាប់

 1. នាមរនាប់ប្រើសម្រាប់រាប់ចំនួនឃ្លា សេចក្ដីដែលមានអត្ថទាំងឡាយនោះ។
  ប្រស្នា ៣

បាលី

នាម

នបុំ

 1. មេឃ; លំហ

ការបំបែកនាម