ខ្ទឹមបារាំង

(Onion): តិណជាតិ​អម្បូរ​ខ្ទឹម​មាន​ប្រភព​ដុះ​នៅ​មជ្ឈិម​បូព៌ា​ប្រទេស​មាន​មើម​រាង​មូល​ធំ​ជាង​ខ្ទឹមស ប្រើ​ជា​គ្រឿងទេស និង​ឱសថ ។ ឧ. ទឹកខ្មេះ​អាច​បំបាត់​ក្លិន​ឆួល​របស់​មើម​ខ្ទឹមបារាំង នៅ​ពេល​គេ​ហាន់​វា​ធ្វើ​ជា​ម្ហូប ។ អ្នកស្រី ឌី ផុន ហៅ «ខ្ទឹមក្រហម»