ចក្រភពអូទ្រីស-ហុងគ្រី

  1. (ប្រវត្តិសាស្ត្រ) Austria-Hungarian empire, Empire d'Autriche-Hongrie/Empire austro-hongrois រដ្ឋដែលមានអត្ថិភាពពីឆ្នាំ១៨៦៧ រហូតដល់ឆ្នាំ១៩១៨ បង្កើតឡើងដោយអធិរាជអូទ្រីស ផ្វ្រង់ស្វរ ហ្សូសេផ្វទី១ (François-Joseph I, 1867-1916)។ នៅឆ្នាំ១៩១៤ ចក្រភពនេះមានផ្ទៃដីទំហំ ៦៧៦៦១៥ គម។ អតីតចក្រភពនេះសព្វថ្ងៃជាផ្នែកខ្លះប្រទេសអូទ្រីស បូស៊្នី-ហេហ្សេហ្គោវីន ក្រូអាស៊ី សាធារណរដ្ឋឆែក ហុងគ្រី អ៊ីតាលី ម៉ុងតេណេហ្គ្រោ ប៉ូឡូញ រ៉ូម៉ានី ស៊ែប៊ី ស្លូវ៉ាគី ស្លូវេនី និង អ៊ុយក្រែន។ រាជធានីនៃចក្រភពនេះគឺ វីយែន (Vienne)។ ពួកគេគោរពសាសនា សាសនាគ្រិស្តនិកាយរ៉ូមកាតូលិក (Catholique romaine) អរតូដុក (Église orthodoxe) និង សាសនាដទៃទៀត។ ពួកគេប្រើភាសាអាល្លឺម៉ង់ និង ហុងគ្រី។