1. ( ន. ) ឈ្មោះ​ឈើ​មួយ​ប្រភេទ​មាន​ជ័រ​សម្រាប់​ធ្វើ​ចន្លុះ​ឬ​លាប, បិទ, ពរ​ទូក​ជាដើម; ឯ​ខ្លឹម​សម្រាប់​ជា​គ្រឿង​ទព្វ​សម្ភារៈ​ផ្សេង​ៗ, ជា​ឈើ​មាន​ប្រយោជន៍​យ៉ាង​សំខាន់​ក្នុង​កម្ពុជ​ប្រទេស ។
 2. ភូមិនៃឃុំអូរស្រឡៅ
 3. ឃុំនៃស្រុកបាណន់
 4. ភូមិនៃឃុំឈើទាល
 5. ភូមិនៃឃុំសិរីមានជ័យ
 6. ភូមិនៃឃុំផ្ដៅជុំ
 7. ឃុំនៃស្រុកសណ្ដាន់
 8. ភូមិនៃឃុំត្បែង
 9. ភូមិនៃឃុំឈើទាល
 10. ភូមិនៃឃុំកំពង់ថ្ម
 11. ភូមិនៃឃុំបន្ទាយស្ទោង
 12. ភូមិនៃឃុំកំពង់ចិនត្បូង
 13. ភូមិនៃឃុំម្រោម
 14. ភូមិនៃឃុំស្ដេចគង់ខាងលិច
 15. ភូមិនៃឃុំឈូក
 16. ភូមិនៃឃុំជំពូវន្ត
 17. ឃុំនៃស្រុកកៀនស្វាយ
 18. ភូមិនៃឃុំឈើទាល
 19. ភូមិនៃឃុំស្វាយរមៀត
 20. ភូមិនៃឃុំព្រែកអញ្ចាញ
 21. ភូមិនៃឃុំព្រៃព្រួច
 22. ភូមិនៃឃុំប្រធាតុ
 23. ភូមិនៃឃុំឫស្សីស្រុក
 24. ភូមិនៃឃុំព្រៃទឹង
 25. ភូមិនៃឃុំស្វាយលួង
 26. ភូមិនៃឃុំត្នោតជុំ
 27. ឃុំនៃស្រុកស្វាយជ្រំ
 28. ភូមិនៃឃុំដូង
 29. ភូមិនៃឃុំឈើទាល
 30. ភូមិនៃឃុំគគីរសោម
 31. ភូមិនៃឃុំត្នោត
 32. ភូមិនៃឃុំបឹងត្រាញ់ខាងជើង