1. ( ន. ) ឈ្មោះ​ឈើ​មួយ​ប្រភេទ​ពួក​ចំបក់ ផ្លែ​ទុំ​សាច់​ម៉ដ្ឋ​ស្រដៀង​នឹង​ក្រមួន​មាត់ ក្លិន​ក្រអូប​ល្ងាន់ មាន​ម្លប់​ក្រាស់​ជិត​ត្រឈៃ ។
 2. ភូមិនៃឃុំបន្ទាយឆ្មារ
 3. ភូមិនៃឃុំចាន់មូល
 4. ភូមិនៃឃុំដំរិល
 5. ភូមិនៃឃុំកក់
 6. អតីតភូមិនៃសង្កាត់សួង
 7. ភូមិនៃសង្កាត់សួង
 8. ភូមិនៃឃុំច្រណូក
 9. ភូមិនៃឃុំទួលសាលា
 10. ភូមិនៃឃុំស្វាយរំពា
 11. ភូមិនៃឃុំជង្រុក
 12. ភូមិនៃឃុំត្រពាំងគង
 13. ភូមិនៃឃុំចំណាលើ
 14. ភូមិនៃសង្កាត់គោករកា
 15. ភូមិនៃឃុំស្ពឺខ
 16. ភូមិនៃឃុំពានរោង
 17. ភូមិនៃឃុំស្យា
 18. ភូមិនៃឃុំត្រាំសសរ
 19. ភូមិនៃឃុំស្លែងស្ពាន
 20. ឃុំនៃស្រុកស្វាយជ្រំ
 21. ភូមិនៃសង្កាត់ច្រកម្ទេស
 22. ភូមិនៃឃុំក្រោលគោ
 23. ភូមិនៃឃុំធ្លក
 24. ភូមិនៃសង្កាត់សង្ឃ័រ
 25. ឃុំនៃស្រុកទ្រាំង
 26. ភូមិនៃឃុំត្រពាំងក្រសាំង