ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "Kuala Lumpur"

r2.7.3) (រ៉ូបូ បន្ថែម: az, cs, de, el, en, es, et, fi, fr, hu, kk, ms, pl, ro, sh, simple, zh
(បានបង្កើតទំព័រដែលផ្ដើមដោយ គូឡាឡាំពួ)
 
(r2.7.3) (រ៉ូបូ បន្ថែម: az, cs, de, el, en, es, et, fi, fr, hu, kk, ms, pl, ro, sh, simple, zh)
គូឡាឡាំពួ
 
[[az:Kuala Lumpur]]
[[cs:Kuala Lumpur]]
[[de:Kuala Lumpur]]
[[el:Kuala Lumpur]]
[[en:Kuala Lumpur]]
[[es:Kuala Lumpur]]
[[et:Kuala Lumpur]]
[[fi:Kuala Lumpur]]
[[fr:Kuala Lumpur]]
[[hu:Kuala Lumpur]]
[[kk:Kuala Lumpur]]
[[ms:Kuala Lumpur]]
[[pl:Kuala Lumpur]]
[[ro:Kuala Lumpur]]
[[sh:Kuala Lumpur]]
[[simple:Kuala Lumpur]]
[[zh:Kuala Lumpur]]
១៦៣៣

កំណែប្រែ