ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "domingo"

iwiki +af:domingo, an:domingo, ang:domingo, ast:domingo, ca, de, el, en, eo, et, eu, fi, fr, gl, hu, hy, id, io, it, ja, ko, la, lo, lt, nl, no, oc, pl, pt, ro, ru, sv, th, vo, zh
(iwiki +af:domingo, an:domingo, ang:domingo, ast:domingo, ca, de, el, en, eo, et, eu, fi, fr, gl, hu, hy, id, io, it, ja, ko, la, lo, lt, nl, no, oc, pl, pt, ro, ru, sv, th, vo, zh)
# [[ថ្ងៃអាទិត្យ]]
 
[[af:domingo]]
 
[[an:domingo]]
[[ang:domingo]]
[[ast:domingo]]
[[ca:domingo]]
[[de:domingo]]
[[el:domingo]]
[[en:domingo]]
[[eo:domingo]]
[[es:domingo]]
[[et:domingo]]
[[eu:domingo]]
[[fi:domingo]]
[[fr:domingo]]
[[gl:domingo]]
[[hu:domingo]]
[[hy:domingo]]
[[id:domingo]]
[[io:domingo]]
[[it:domingo]]
[[ja:domingo]]
[[ko:domingo]]
[[la:domingo]]
[[lo:domingo]]
[[lt:domingo]]
[[nl:domingo]]
[[no:domingo]]
[[oc:domingo]]
[[pl:domingo]]
[[pt:domingo]]
[[ro:domingo]]
[[ru:domingo]]
[[sv:domingo]]
[[th:domingo]]
[[vo:domingo]]
[[zh:domingo]]
១៩៤៣

កំណែប្រែ