ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "Kuala Lumpur"

Bot: Cleaning up old interwiki links
(រ៉ូបូ បន្ថែម: th:Kuala Lumpur)
(Bot: Cleaning up old interwiki links)
 
គូឡាឡាំពួ
 
[[az:Kuala Lumpur]]
[[cs:Kuala Lumpur]]
[[de:Kuala Lumpur]]
[[el:Kuala Lumpur]]
[[en:Kuala Lumpur]]
[[es:Kuala Lumpur]]
[[et:Kuala Lumpur]]
[[fi:Kuala Lumpur]]
[[fr:Kuala Lumpur]]
[[hu:Kuala Lumpur]]
[[kk:Kuala Lumpur]]
[[ms:Kuala Lumpur]]
[[pl:Kuala Lumpur]]
[[ro:Kuala Lumpur]]
[[sh:Kuala Lumpur]]
[[simple:Kuala Lumpur]]
[[th:Kuala Lumpur]]
[[zh:Kuala Lumpur]]
១១២០១

កំណែប្រែ