ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "Stockholm"

Bot: Cleaning up old interwiki links
(រ៉ូបូ បន្ថែម: tg:Stockholm)
(Bot: Cleaning up old interwiki links)
 
ស្តុកខុល
 
[[az:Stockholm]]
[[cs:Stockholm]]
[[da:Stockholm]]
[[de:Stockholm]]
[[el:Stockholm]]
[[en:Stockholm]]
[[et:Stockholm]]
[[eu:Stockholm]]
[[fi:Stockholm]]
[[fr:Stockholm]]
[[gl:Stockholm]]
[[hr:Stockholm]]
[[hu:Stockholm]]
[[kl:Stockholm]]
[[ku:Stockholm]]
[[li:Stockholm]]
[[mg:Stockholm]]
[[nl:Stockholm]]
[[no:Stockholm]]
[[pl:Stockholm]]
[[ro:Stockholm]]
[[ru:Stockholm]]
[[sh:Stockholm]]
[[simple:Stockholm]]
[[sv:Stockholm]]
[[tg:Stockholm]]
[[th:Stockholm]]
[[tr:Stockholm]]
[[zh:Stockholm]]
១១២០១

កំណែប្រែ