1. ពោ-- ( ន. ) ឈ្មោះ​ខែត្រ​មួយ​ក្នុង​កម្ពុជ​រដ្ឋ, នៅ​ជា​ខាង​កើត​ខែត្រ​បាត់ដំបង ។ តាម​ពាក្យ​បរម្បរា​ពី​ព្រេង​នាយ​តំណាល​ថា មាន​ដើម​ពោធិ​តូច​មួយ រសាត់​ច្រាស​ទឹក​មក​ជា​អស្ចារ្យ​ប្លែក, គេ​បាន​ស្រង់​យក​ទៅ​ដាំ​នៅ​ទី​មួយ, ដោយ​ហេតុ​នេះ ទើប​ឲ្យ​ឈ្មោះ​ភូមិ​ប្រទេស​នុះ​ថា ពោធិ៍​រសាត់ ព្រោះ​ពាក្យ​ថា រសាត់​និង​សាត់ នេះ​ជា​ពាក្យ​តែ​មួយ​ប្រើ​ជួស​គ្នា​បាន ។ លុះ​ចំណេរ​កាល​យូរ​អង្វែង​មក ក្លាយ​ជា ពោធិ៍​សាត់; សព្វ​ថ្ងៃ​នេះ តាំង​ជា​ទី​រួម​ខែត្រ​ហៅ​ថា ខែត្រ​ពោធិ៍​សាត់ ។
  2. ឈ្មោះ​ក្រូច​មួយ​ប្រភេទ : ក្រូច​ពោធិ៍​សាត់ ព្រោះ​ក្រូច​ប្រភេទ​នេះ​កើត​មាន​នៅ​ខែត្រ​ពោធិ៍​សាត់​ជា​ដំបូង​បង្អស់ ។ (គួរ​កុំ​ហៅ​ថា ខែត្រ​ពោធិ​សត្វ, ក្រូច​ពោធិ​សត្វ ព្រោះ ពោធិ៍​សាត់ និង ពោធិ​សត្វ ទាំង​ពីរ​នេះ​មាន​អត្ថ​ន័យ​ផ្សេង​គ្នា​ឆ្ងាយ​ណាស់) ។
  3. ក្រុងនៃខេត្តពោធិ៍សាត់