1. ស. ( ប. សំ. ) (អ. ថ. សាមស៊ិប) ដប់​បី​ដង (៣០) ។
  2. ន. ឈ្មោះ​វល្លិ​មួយ​ប្រភេទ ដើម​តូច​រឹង មាន​បន្លា ស្លឹក​មូល​ល្អឹត​ៗ​ស្រួច​ៗ​មើម​មូល​ៗ​តូច​ៗ​ក្លិន​ក្រពុល​បន្តិច​ៗ​ដុះ​ជា​ចង្កោម, បើ​បន្សាប​ឲ្យ​អស់​រស​ជាតិ​ក្រពុល​ហើយ​ប្រកប​ការ​ធ្វើ​ជា​បង្អែម​បាន រាប់​អាន​ទុក​ជា​ចំណី​មាន​តម្លៃ​មួយ​យ៉ាង​របស់​ខ្មែរ : ដំណាប់​មើម​សាមសិប ។
  3. ភូមិនៃឃុំតាក្រី