បើក​ម៉ឺនុយ​មេ

Wiktionary β

ឡធ្យូង

  1. ភូមិនៃឃុំសំបូរ