បើក​ម៉ឺនុយ​មេ

Wiktionary β

ឡាមិញ

  1. ឃុំនៃស្រុកបកែវ