បើក​ម៉ឺនុយ​មេ

Wiktionary β

ឡាំបោ

  1. ភូមិនៃឃុំជាំតាម៉ៅ