បើក​ម៉ឺនុយ​មេ

Wiktionary β

អង្កែវ

  1. ភូមិនៃឃុំអញ្ចើម