បើកបញ្ជីមេ

អង្គត់

អង់-គត់ ( ន. ) ឈ្មោះ​វល្លិ​មួយ​ប្រភេទ សម្រាប់​ប្រើ​ការ​ជា​ថ្នាំ​ស្ងោរ​ផឹក​រម្ងាប់​ពិស​ពុល​ចំណី​អាហារ​ផ្សេង​ៗ : វល្លិ​អង្គត់​ច្រើន​មាន​សម្បូណ៌​ក្នុង​ខែត្រ​កំពត (ម. ព. អង្គទ ២ ន. ផង) ។ អង្គទ

សំ. បា. ( ន. ) គ្រឿង​ប្រដាប់​ដើម​ដៃ, កង​កន់ ។ (សំ. អង្គទ (អង់-គត់) ឈ្មោះ​ពានរ​មួយ​ជា​កូន​នៃ​ពាលី​និង​នាង​មន្ទោទរី, ជា​សេនា​ព្រះ​រាម ក្នុង​រឿង​រាម​កេរ្តិ៍) ។ ព. ប្រ. ខ្មែរ​ហៅ​ស្វា​មួយ​ប្រភេទ មាឌ​ធំ ឥត​កន្ទុយ ថា ស្វា​អង្គទ (ហៅ​ប្រៀប​ដោយ​ពានរ​ឈ្មោះ អង្គទ ក្នុង​រឿង​រាម​កេរ្តិ៍) ។ ហៅ​វល្លិ​មួយ​ប្រភេទ​ថា វល្លិ​អង្គទ ប៉ុន្តែ​ច្រើន​សរសេរ អង្គត់ ជាង (ម. ព. នេះ) ។