បើក​ម៉ឺនុយ​មេ

Wiktionary β

អង្គត្រគៀត

  1. អតីតភូមិនៃឃុំកន្ទោក
  2. ភូមិនៃសង្កាត់កន្ទោក