សូមដាក់សំឡេង និងរូបភាព។

វិគីភីឌាមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា

ខ្មែរ

កែប្រែ

ការបញ្ចេញសំឡេង

កែប្រែ

និរុត្តិសាស្ត្រ

កែប្រែ

មកពី អតីតខេត្ត កោះឫស្សីកែវ ដែលគេឃើញមានក្នុងពង្សាវតារខ្មែរ > ឫស្សីកែវ

នាមអសាធារណ៍

កែប្រែ

ឫស្សីកែវ

  1. អតីតជាឈ្មោះកោះមួយនៅក្នុងសម័យបុរាណ
  2. ខណ្ឌនៃរាជធានីភ្នំពេញ
  3. ភូមិនៃសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ ខណ្ឌមានជ័យ
  4. ឃុំនៃស្រុកព្រែកប្រសព្វ
  5. ភូមិនៃឃុំឫស្សីកែវ
  6. សង្កាត់នៃខណ្ឌឫស្សីកែវ

បំណកប្រែ

កែប្រែ

ឯកសារយោង

កែប្រែ
  • វចនានុក្រមជួនណាត