ជប៉ុនកែប្រែ

កាន់ជិសម្រាប់ពាក្យនេះ

ពាក្យដូចគ្នាកែប្រែ

ដើមកំនើតពាក្យកែប្រែ

(go-) + 飯 (បាយ)

នាមកែប្រែ

Lua error in Module:headword at line 359: attempt to call method 'getCode' (a nil value).

  1. បាយ