ភាសាជប៉ុនកែប្រែ

នាមកែប្រែ

Lua error in Module:headword at line 360: attempt to call method 'getCode' (a nil value).

  1. 女性: ស្ត្រី; មនុស្សស្រី; ភេទស្រី
  2. 女声: សំលេងមនុស្សស្រី
  3. 助成: ជំនួយការ
  4. 助勢: ការលើក​ទឹកចិត្ត; ការជួយជំរុញ
  5. 女婿: កូនស្រី​សាច់​ថ្លៃ (កូន​របស់​ប្តី)