ជប៉ុនកែប្រែ

នាមកែប្រែ

Lua error in Module:headword at line 359: attempt to call method 'getCode' (a nil value).

  1. 代数: ពិជគណិត
  2. 台数: ចំនួន​គ្រឿង (ចំនួន​ម៉ាស៊ីន​ដូចជា​ឡាន ម៉ូតូ ម៉ាស៊ីន ជាដើម)