ភាសាជប៉ុនកែប្រែ

នាមកែប្រែ

Lua error in Module:headword at line 359: attempt to call method 'getCode' (a nil value).

  1. 男性: បុរស; មនុស្សប្រុស
  2. 弾性: តំនឹង
  3. 男声: សំលេងប្រុស