ជប៉ុនកែប្រែ

នាមកែប្រែ

Lua error in Module:headword at line 359: attempt to call method 'getCode' (a nil value).

  1. : មួយលានលាន (១០១២)(trillion)
  2. : មេអំបៅ
  3. : ពោះវៀន

សូមមើលផងដែរកែប្រែ

បុព្វបទកែប្រែ

ちょう (romaji chō)

  1. : super-, ultra-

ការអានកាន់ជិកែប្រែ

ちょう (រ៉ូម៉ាជិ chō)