បើកបញ្ជីមេ

មាតិកា

ជប៉ុនកែប្រែ

លំដាប់នៃការសរសេរ
 


ហ៊ីរ៉ាហ្គាណាកែប្រែ

(romaji hi)


ពាក្យទាក់ទងកែប្រែ


នាមកែប្រែ

Lua error in Module:headword at line 359: attempt to call method 'getCode' (a nil value).

  1. : ថ្ងៃ
  2. : ភ្លើង
  3. :
  4. :