បើកបញ្ជីមេ

ភាសា​ជប៉ុនកែប្រែ

នាមកែប្រែ

Lua error in Module:headword at line 359: attempt to call method 'getCode' (a nil value).

  1. ヘル: នរក

កិរិយាស័ព្ទកែប្រែ

へる (រ៉ូម៉ាជិ heru)

  1. 経る: ឆ្លងកាត់; មាន​បទ​ពិសោធ
  2. 減る: ថយចុះ