បើក​ម៉ឺនុយ​មេ

Wiktionary β

まえがき

ភាសាជប៉ុនកែប្រែ