បើកបញ្ជីមេ

ជប៉ុនកែប្រែ

នាមកែប្រែ

Lua error in Module:headword at line 359: attempt to call method 'getCode' (a nil value).

  1. 未来: អនាគត់
  2. 味蕾: taste buds