បើកបញ្ជីមេ

នាម​ភាសា​ជប៉ុនកែប្រែ

កាន់ជិសម្រាប់ពាក្យនេះ

Lua error in Module:headword at line 359: attempt to call method 'getCode' (a nil value). () មួយ​សប្ដាហ៏ (រយះពេលមួយ​សប្ដាហ៏)