បើកបញ្ជីមេ

ភាសាជប៉ុនកែប្រែ

កាន់ជិសម្រាប់ពាក្យនេះ

នាមកែប្រែ

Lua error in Module:headword at line 359: attempt to call method 'getCode' (a nil value).

  1. ជ័យជំនះ

ពាក្យ​ផ្សំកែប្រែ