ភាសាជប៉ុនកែប្រែ

កាន់ជិសម្រាប់ពាក្យនេះ

នាមកែប្រែ

Lua error in Module:headword at line 359: attempt to call method 'getCode' (a nil value).

  1. កូន; កូនៗ; ក្មេងៗ

វេវចនះសព្ទកែប្រែ

សូមមើលផងដែរកែប្រែ

  • 少年 (រ៉ូម៉ាជិ: shōnen) ក្មេង​ប្រុស
  • 少女 (រ៉ូម៉ាជិ:shōjo) ក្មេង​ស្រី
  • 青年 (រ៉ូម៉ាជិ:seinen) បុរស​ក្មេង
  • 女性 (រ៉ូម៉ាជិ:josei) មនុស្ស​ស្រី