នាម​ភាសា​ជប៉ុនកែប្រែ

កាន់ជិសម្រាប់ពាក្យនេះ

椅子 (hiragana いす, rōmaji isu) () កៅអី

នាម​ភាសា​ចិន​កុកងឺកែប្រែ

ធម្មតា និង ប្រពៃណី

椅子 Lua error in Module:IPA/templates at line 25: Please enter a language code in the first parameter. The value "[ ji˨˩tsɨ ]" is not valid.. () កៅអី