បើកបញ្ជីមេ

នាមភាសាជប៉ុនកែប្រែ

កាន់ជិសម្រាប់ពាក្យនេះ

Lua error in Module:headword at line 359: attempt to call method 'getCode' (a nil value).

  1. ពណ៌ស