បើកបញ្ជីមេ
Wiktionary
ការរៀបរៀងភាសាKorean ក្នុងវិគីនានុក្រម
សូមមើលផងដែរ korean, និង Category:ភាសាកូរ៉េ

មាតិកា

អង់គ្លេសកែប្រែ

វិគីភីឌាមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា

ការបញ្ចេញសំឡេងកែប្រែ

  • (file)

ទម្រង់ឆ្លាស់កែប្រែ

កូរ៉េកែប្រែ

Korean (មិនអាបប្រៀបធៀបបាន)

  1. នៃកូរ៉េ, របស់កូរ៉េ, កូរ៉េ

នាមកែប្រែ

Korean

  1. កូរ៉េ (ភាសា)
  2. កូរ៉េ (ជនជាតិ)

សូមមើលផងដែរកែប្រែ

តំណភ្ជាប់ក្រៅកែប្រែ