អង់គ្លេសកែប្រែ

នាមអសាធារណ៍កែប្រែ

Lua error in Module:en-headword at line 36: attempt to index local 'pos_data' (a nil value).

  1. ម៉ាន្ខ្ស