អង់គ្លេស កែប្រែ

នាមអសាធារណ៍ កែប្រែ

Lua error in Module:headword at line 90: bad argument #1 to 'inNamespace' (unrecognized namespace name 'Appendix').

  1. ស៊ុយអែត។