បើក​ម៉ឺនុយ​មេ

Wiktionary β

អង់គ្លេសកែប្រែ

នាមកែប្រែ

Tai

  1. ទៃ