បើក​ម៉ឺនុយ​មេ

Wiktionary β

អង់គ្លេសកែប្រែ

  1. ថ្ងៃអង្គារ

មើលផងដែរកែប្រែ