អង់គ្លេសកែប្រែ

និរុត្តិសាស្ត្រកែប្រែ

ទំព័រគំរូ:learned borrowing. Used in philosophy after its introduction as a term of art by Kant.

គុណកិរិយាកែប្រែ

Lua error in Module:en-headword at line 36: attempt to index local 'pos_data' (a nil value).

  1. (សេដ្ឋកិច្ច) ក្នុងបច្ឆាកាល[១]

ឯកសារយោងកែប្រែ

  1. សទ្ទានុក្រម អង់គ្លេសខ្មែរ ដោយ វិទ្យាស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាល និង ស្រាវជ្រាវដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ២០០៦