ភាសា​អង់គ្លេសកែប្រែ

abandon (v) [/əˈbændən/] បោះបង់ចោល, ឈប់, បញ្ឈប់, បំភ្លេសចោល

175px(file)

[[ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:ពាក្យLua error in Module:languages/templates at line 28: The language code 'en-us-abandon.ogg' is not valid..ជាមួយតំណអូឌីយ៉ូ]]