បើក​ម៉ឺនុយ​មេ

Wiktionary β

បារាំងកែប្រែ

  1. គ្រឿងក្នុង (សត្វ)