អង់គ្លេសកែប្រែ

កិរិយាសព្ទកែប្រែ

Lua error in Module:en-headword at line 36: attempt to index local 'pos_data' (a nil value).

  1. យក,
  2. ទទួល, បាន
  3. ធ្វើលទ្ធកម្ម (សទ្ទានុក្រមសេដ្ឋកិច្ច វិទ្យាស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាល និង ស្រាវជ្រាវដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា បោះពុម្ពនៅខែតុលា ២០០៦)