បើក​ម៉ឺនុយ​មេ

Wiktionary β

អង់គ្លេសកែប្រែ

កិរិយាសព្ទកែប្រែ

agree

  1. ត្រូវរូវគ្នា
  2. យល់ស្រប