បើក​ម៉ឺនុយ​មេ

Wiktionary β

  1. ភ្លាមៗ, មួយរំពេច