អង់គ្លេសកែប្រែ

នាមកែប្រែ

Lua error in Module:headword at line 90: bad argument #1 to 'inNamespace' (unrecognized namespace name 'Appendix').

  1. ក្រឹត្យ,រាជបញ្ជា

កិរិយាសព្ទកែប្រែ

Lua error in Module:en-headword at line 36: attempt to index local 'pos_data' (a nil value).

  1. ចេញរាជបញ្ជា, ចេញក្រឹត្យ, ចេញរាជក្រឹត្យ