អង់គ្លេសកែប្រែ

ការ​បញ្ចេញ​សម្លេងកែប្រែ

  • (deprecated use of |lang= parameter) IPA: /ˈdɑɪ.ə.ˌlɛkt/
  • noicon(file)
    [[ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:ពាក្យLua error in Module:languages/templates at line 28: The language code 'En-us-dialect.ogg' is not valid..ជាមួយតំណអូឌីយ៉ូ]]

នាមកែប្រែ

Lua error in Module:headword at line 90: bad argument #1 to 'inNamespace' (unrecognized namespace name 'Appendix').

  1. ប្រាក្រឹត[១]
  2. គ្រាមភាសា[២]
  3. (ភាសាវិទ្យា) ទេសយោបាយ[៣]

លក្ខឋានកែប្រែ

  1. វចនានុក្រមជួនណាត មេពាក្យ ប្រាក្រឹត
  2. វចនានុក្រមជួនណាត គ្រាមភាសា
  3. វិគិយានុក្រម មេពាក្យ ទេសយោបាយ